gilewicz

Adwokat Janusz Gilewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1994 r.). Wiceprezes European Law Student’s Association ds. STEP w latach 1989-1994. Stażysta Kancelarii Aybay&Aybay Law Firm w Istambule (Turcja). Adwokat od 2000 r. Współpracownik i partner adwokatów i radców prawnych Spółki A. i B. Chadaj – B. Gdulewicz – J. Gilewicz Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizujący się w sprawach korporacyjnych, w obsłudze przedsiębiorstw, przekształceniach własnościowych oraz sprawach karnych, związanych z działalnością przedsiębiorców, a także prawem sportowym. Wieloletni Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz rad fundacji.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: adwokat@gilewicz.info

Partnerzy

Adwokat Dominika Dobosz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adwokat od 2010 r. Ukończyła również Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczona adwokat, specjalizująca się w prawie pracy, rodzinnym i spadkowym, w szczególności jako adwokat procesowy, a także w obsłudze przedsiębiorstw i organów administracji publicznej. Prowadzi również indywidualną praktykę adwokacką.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: dominika.dobosz@gilewicz.info

Radca Prawny Eliza Rączka

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2011 r.). W 2010 r. ukończyła kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego KUL we współpracy z Chicago Kent College of Law. Od 2009 r. współpracowała z Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych przy Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Radca Prawny od 2015 r. W dotychczasowej praktyce zajmowała się kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej, obejmującą bieżącą obsługę prawną, doradztwo prawne, obsługę inwestycji z zakresu prawa zamówień publicznych, pomoc w negocjacjach handlowych oraz reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej. W ramach doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych zajmuje się rozwiązywaniem sporów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa pracy oraz reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych i ubezpieczeniowych.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: eliza.raczka@gilewicz.info

Prawnicy

Monika Świątkowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2014 r.). W trakcie studiów doskonaliła wiedzę prawniczą działając w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL – Sekcji Rodzinnej oraz uczestnicząc w charakterze prelegenta w licznych konferencjach prawniczych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Była członkiem Koła Naukowego Studentów Prawa KUL – Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki. Od 2014 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie – aplikant adwokacki. Od września 2015 r. posiada uprawnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, począwszy od etapu windykacji przedsądowej, poprzez postępowanie sądowe i egzekucyjne. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców zagranicznych, których wspiera zarówno na etapie rejestracji działalności, jak i w toku funkcjonowania spółek poprzez opracowywanie dokumentacji do organów rejestracyjnych, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie wewnętrznych aktów. Zajmuje się również reprezentowaniem Klientów w mediacjach sądowych i pozasądowych.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: monika.swiatkowska@gilewicz.info

Dariusz Miksiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013 r.). W trakcie studiów uczestniczył w licznych konferencjach naukowych oraz publikował artykuły z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej. Aktywnie działał w sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Od października 2013 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych i cywilnych, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, regulaminów oraz przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych, a także w prawie sportowym, w szczególności w zakresie przygotowywania kontraktów piłkarskich i trenerskich oraz reprezentuje strony przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN oraz Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN w Warszawie.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: dariusz.miksiewicz@gilewicz.info

Administracja

Dyrektor ds. administracyjnych Agata Więckowska

Absolwentka Studiów Pedagogicznych w Lublinie (2012 r.). Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania pracą Kancelarii w zakresie administracyjno-biurowym. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu Kancelarii, za rejestrację i prawidłowy obieg dokumentacji biurowej oraz wewnętrzny i zewnętrzny przepływ informacji. Wspiera prawników Kancelarii w zakresie czynności administracyjnych. Jako specjalista ds. kadr prowadzi pełną dokumentację pracowniczą oraz zajmuje się windykacją należności.

Kontakt:
Telefon: 81 524 58 62, 81 524 58 63
E-mail: sekretariat@gilewicz.info